Elk seizoen willen we een teamfoto publiceren op de website. Op 24 en 25 september a.s. worden de teamfoto’s gemaakt.

Dit jaar vragen we aan de ouders van de jeugdspelers vooraf toestemming voor het maken van de teamfoto met daarop hun zoon/dochter. Door de invoering van de AVG is deze toestemming vooraf nodig. De toestemming heeft betrekking op publicatie op de website, social media, kantines en voor intern gebruik.

Zaterdag 15 september a.s. krijgen alle jeugdleden via de leider(s) de toestemmingsverklaring mee. Een ondertekende verklaring moet ingeleverd worden bij de leider nog voordat de teamfoto wordt gemaakt of vooraf aan de fotosessie. Bij het niet inleveren hiervan gaan wij ervan uit dat ouders stilzwijgend akkoord zijn.

Ouders kunnen het toestemmingsformulier ook downloaden via de website.
Klik hier voor het toestemmingsformulier met betrekking tot de jeugdspelers.

Voor leiders/trainers/vrijwilligers

Omdat ook de leider(s) en trainer(s) in het kader van de AVG toestemming moeten geven voor het plaatsen van een teamfoto met hun afbeelding op de website, social media, kantines wordt ook aan hen expliciet toestemming gevraagd. Ook zij krijgen het verzoek om middels een speciaal formulier voor akkoord te tekenen. Deze formulieren worden eveneens zaterdag 15 september a.s. uitgedeeld.

Klik hier om het formulier bestemd voor vrijwilligers te downloaden.