Reminder!!! Uitnodiging Bijzondere Leden Vergadering 17 februari en mogelijk 10 maart 2023

Het bestuur van v.v. Surhuisterveen nodigt al haar jeugd- en senior leden, steunende leden, ereleden, leden van verdienste en ouders/verzorgers van leden jonger dan 18 jaar uit voor het houden van een Bijzondere Leden Vergadering.

Deze BLV zal worden gehouden op 17 februari 2023 in de presentatieruimte van Dalstra Reizen, Molenweg 6 (personeelsingang bij het hek)
Inloop vanaf 19:00 uur, Aanvang vergadering om 19:30 uur

Het bestuur stelt voor een fusie aan te gaan met ’t Fean ’58 per zomer 2023.
(zie ook het uitgebreide fusievoorstel)

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen zelf stemmen, maar kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders/verzorgers, hiervoor is geen machtiging van het minderjarig kind nodig. Bent u als lid verhinderd? Dan kunt u middels een machtigingsformulier een ander lid van dezelfde categorie machtigen om namens u te stemmen.
Een lid mag maximaal 2 machtigingsformulieren inleveren.

Werkwijze:
1. Lid meldt zich bij binnenkomst (of ouder/verzorger van een jeugdlid) bij de stemregistratie.
2. Aanwezigheid wordt afgetekend op de ledenlijst.
3. Lid overhandigt eventuele machtigingsformulieren
4. Machtigers worden afgetekend op de ledenlijst.
5. Lid ontvangt het juiste aantal stemkaarten.
6. Bij aanwezigheid van het vereiste aantal leden wordt er gestemd.
7. Bij onvoldoende aanwezige leden wordt er niet gestemd, een 2e BLV op 10 maart zal dan nodig zijn.

Het fusievoorstel, de agenda, een machtigingsformulier en andere documenten treft u aan op deze site. Deze documenten liggen vanaf heden ook ter inzage in de bestuurskamer.

Klik hier voor de agenda.
Klik hier voor het machtigingsdocument.

Voor vragen kan contact op worden genomen met Henk Veenstra
Email: voorzitter@vvsurhuisterveen.nl
Telefoon: 06-83220404