FUSIENIEUWSBRIEF # 7 (MEI 2022)

KANTINE, HOOFDVELD: WAT IS HET VOORSTEL?
Op de informatieavond eind april praatte onze voorzitter Jehannes Bottema jullie bij over de stand van zaken. Hij maakte het voorstel bekend voor kantine en hoofdveld in de eerste jaren na de fusie.

Kantine: In de kantine van ’t Fean ’58 is meer ruimte voor het grote aantal leden van onze fusieclub. We willen dan de huidige bestuurskamer erbij trekken. De kantine van VV Surhuisterveen kan dan worden gebruikt voor vergaderingen en als ontvangstruimte voor het eerste en tweede elftal. De kleedgelegenheid daar is ook geschikter voor die teams.

Hoofdveld: Het veld van VV Surhuisterveen lijkt ons het meest geschikte hoofdveld. Het veld is beter, er staat natuurlijk de tribune en de kleedgelegenheid is dan mooi bij het veld. Op termijn hopen we op een nieuw sportpark. Jehannes vertelde ook daarover, en bijvoorbeeld over de verdere planning van de fusie. Eind dit jaar moet het definitieve besluit vallen. Wil je de presentatie nog eens terugluisteren of de powerpoint bekijken? Ze staan allebei online!

NAAM EN TENUE: DE BUSSEN ZIJN DICHT!
Wat een inzendingen! Bijna honderd leden leverden hun ideeën in voor naam en tenue van onze nieuwe club. Op maandagavond 2 mei openden Mart Dijkstra (JO19) en Lieke Postma (MO17) het ‘tuorke’ met  alle formulieren. Een groep leden en ouders, waaronder Mart en Lieke, is begonnen met de voorselectie. Op de gezamenlijke familiedag op 18 juni worden twee namen en tenues gepresenteerd. Na de zomer komt er een verkiezingsdag voor alle leden. De meerderheid telt!

VRAGEN?
De nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle mailadressen die bij de clubs bekend zijn. Wil je ’m ook ontvangen, of heb je een vraag voor de fusiecommissie? Stuur een mail: fusie@feanstars.nl, fusie@vvsurhuisterveen.nl of fusie@fean58.nl. Ons aanschieten kan natuurlijk ook!

FUSIECOMMISSIE: Jehannes Bottema (voorzitter), Tobi Nijboer (vrijwilligers), Jan Alserda (financieel), Piet Sipma (juridish), Anno Cazemier (technische zaken), Arjen de Jong (facilitair), Piet Nieuwhof (sponsoring), Durk Kuipers (wedstrijdzaken), Bauke de Haan (identiteit en activiteiten), Pieter Atsma (communicatie).