FUSIENIEUWSBRIEF #11 (OKTOBER 2022)

FC SURHÚSTERFEAN: ORANJE/BLAUW TENUE

Zaterdagen 8 en 15 oktober: stemdagen! Op deze dagen en via email zijn er 343 stemmen uitgebracht; waarbij ook veel jeugdleden gebruik gemaakt hebben van hun stemrecht. De stemmen zijn nauwgezet geteld door Bauke de Haan, Henk Postma, Johan Dalstra en Bob de Jong.

Op de feestelijke bijeenkomst in het clubhuis van ’t Fean’58 op 15 oktober konden Burgemeester Oebele Brouwer en kinderburgemeester Lisanne Hiemstra de uitslag bekend maken. Voor zowel naam als tenue was de uitslag duidelijk:

Met 73% van de stemmen is gekozen voor: FC Surhústerfean.

Met 61 % van de stemmen is gekozen voor een tenue in: Oranje/blauw.

Er zijn 15 ongeldige/blanco stemmen uitgebracht.

Met deze clubkleuren kunnen straks dan ook de verbouwde accommodaties in stijl gebracht worden.

En hiermee kan nu ook het logo ontworpen worden (het kleine logo wat op de illustraties in de kraag van de shirts staat is het wapen van Surhuisterveen).

Maandag 17 oktober had de Leeuwarder Courant een prachtig lang artikel over onze verenigingen en het proces waar we mee bezig zijn.

HET PROCES

Jaap van Bruggen, de ingeschakelde externe ervaringsdeskundige, noemde fuseren het omhoog trekken van een rits. Bij het begin van het fusieproces, in 2020, is de rits ingehaakt en bij het afronden van het proces, zomer 2023, is de rits gesloten.

Indachtig de rits zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten gezamenlijk uitgevoerd; succesvol en plezierig. Met zo en dan een discussie, maar altijd in harmonie. Tussendoor zijn er diverse  communicatiemomenten geweest (nieuwsbrieven, informatie bijeenkomsten). Gevolg is dat de leden elkaar beter leren kennen en is er een ruime verbinding tussen de leden van de verenigingen ontstaan is.

De Fusie commissie heeft ondertussen de concepten voor de fusieopzet grotendeels klaar; de besturen hebben deze stukken ontvangen en hierop gereageerd. Als deze documenten finaal zijn, over een aantal weken, worden ze gedeeld met de leden. In informatiebijeenkomsten worden de leden geïnformeerd en kunnen er vragen gesteld worden.

Hoe daarna verder? Beneden de visuele voorstelling van het officiële proces tot de finale besluit vorming, er toe leidend dat de nieuwe vereniging vanaf volgend seizoen, 2023/2024, in de competities uitkomt.


Dus rekening houden met 2 leden vergaderingen begin 2023! De al aangekondigde ALV’s van november 2022 kunnen niet opgeschoven worden naar begin 2023 omdat de KNVB stelt dat het seizoen 21/22 in het najaar van 2022 officieel afgerond moet worden.

Na de finale besluitvorming begin 2023 is er nog veel werk te verzetten!

FC SURHÚSTERFEAN: zo kan het eruit zien
– Bijna 500 spelende leden.
– 41 Teams (of meer) in competitie.
– Ontstaat op basis van een al jaren succesvol opererende jeugdafdeling ‘de Feanstars’.
– Gaat werken met een versterkt jeugdkader; Hoofd Jeugd Opleiding Junioren en Hoofd Jeugd Opleiding Pupillen.
– Ontstaat vanuit 2 financieel gezonde fusiepartners.
– Kosten besparing vanuit samenvoeging.
– Een sterke partij als gesprekspartner naar de gemeente (nieuwe accommodatie!).

VRAGEN?

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle mailadressen die bij de clubs bekend zijn. Wil je ’m ook ontvangen, of heb je een vraag voor de fusiecommissie? Stuur een mail: fusie@feanstars.nlfusie@vvsurhuisterveen.nl of fusie@fean58.nl. Ons aanschieten kan natuurlijk ook!

FUSIECOMMISSIE: Jehannes Bottema (voorzitter), Tobi Nijboer (vrijwilligers), Jan Alserda (financieel), Piet Sipma (juridisch), Anno Cazemier (technische zaken), Arjen de Jong (facilitair), Piet Nieuwhof (sponsoring), Durk Kuipers (wedstrijdzaken), Bauke de Haan (identiteit en activiteiten).