Buitengewone Ledenvergadering i.v.m. Fusie stemronde VV Surhuisterveen-‘t Fean ’58

De buitengewone ledenvergaderingen van VV Surhuisterveen en ’t Fean ’58 waarin gestemd wordt over de fusie tot FC Surhústerfean zijn aanstaande.
Hierbij de documenten die de gezamenlijke fusiecommissie ter voorbereiding hierop opgesteld heeft. Een leidraad voor hoe het zou kunnen.

Dit zijn de volgende documenten:
1. Samenvatting van de fusieopzet (geeft een totaal beeld)
2. Concept facilitair
3. Concept technische zaken
4. Concept sponsorzaken
5. Concept identiteit en activiteit
6. Concept communicatie en PR
7. Concept vrijwilligers beleid
8. Sportlink samenvatting
9. Officieel fusievoorstel zoals ingediend bij de Kamer van Koophandel (start van het officiële proces).
Hierin zijn ook de financiële cijfers opgenomen, vanwege de vertrouwelijkheid hiervan wordt dit niet gepubliceerd; ligt wel ter inzage in beide kantines.
10. Stemprocedure ’t Fean ‘58
11. Stemprocedure VV Surhuisterveen

*. Het financiële stuk wordt vanwege de vertrouwelijkheid hiervan niet gepubliceerd; ligt wel ter inzage in beide kantines.
*. Het officiële fusievoorstel (document 9) ligt dus ter inzage in beide kantines.
*. Een complete set met alle documenten ligt ter inzage in beide kantines.