Surhuisterveen en ‘t Fean ’58 gaan verder als fusieclub FC Surhústerfean

‘t Fean ’58 en Surhuisterveen gaan verder als fusieclub FC Surhústerfean: ‘In fúzje is krekt in jas mei in rits. Dy moatst telkens in bytsje tichter lûke, oant it hielendal goed sit’

De laatste hamerklap moet er nog op gegeven worden, maar ga er maar van uit dat zaterdag in Surhuisterveen geschiedenis is geschreven. Op sportpark It Ketting speelt vanaf komend seizoen FC Surhústerfean. Hoelang op die locatie nog wordt gevoetbald, is de vraag, want de fusie tussen ’t Fean ’58 en Surhuisterveen opent de deur naar een fonkelnieuwe accommodatie.

Lisanne Hiemstra, kinderburgemeester van Achtkarspelen, maakt aan de zijde van burgemeester Oebele Brouwer bekend dat de leden van ’t Fean ’58 en Surhuisterveen hebben gekozen om als fusievereniging FC Surhústerfean in blauw-oranje tenues te gaan spelen.


Peter van der Meeren • Vandaag, 17:18 • Sport• FOTO DIJKS MEDIA/SIETSE DE BOER

Het is een bijzondere middag in Surhuisterveen en dat niet alleen omdat de vlaggenschepen van ’t Fean ’58 en ONS elkaar na liefst 44 jaar weer in competitieverband treffen. Wat dat betreft is er met de promotie, in juni, al geschiedenis geschreven: nooit eerder speelden de blauw-roden in de eerste klasse.

Vele bezoekers van It Ketting hebben echter niet of nauwelijks oog voor deze wedstrijd, waarin de Sneker titelkandidaat zes keer weet te scoren. Zij lopen linea recta naar de kantine van Surhuisterveen. Niet voor een bingo of Oktoberfest, maar om te stemmen. Onder het motto ‘Nieuwe vereniging, nieuwe identiteit’ mogen alle leden van beide clubs – zo’n 450 van ’t Fean ’58, ongeveer 170 van Surhuisterveen – beslissen onder welke naam en in welk tenue er na dit seizoen onder één paraplu verder wordt gevoetbald.

Keurig verzorgde biljetten

Halverwege de middag zijn al een paar honderd stemmen uitgebracht (op keurig verzorgde stembiljetten; hier is werkelijk niets aan het toeval overgelaten), zo lezen Henk Veenstra en Jehannes Bottema via WhatsAppberichtjes. De voorzitter van Surhuisterveen en zijn collega van de fusiecommissie staan een handvol kilometers verderop langs de lijn in Eastermar. Daar speelt vijfdeklasser Surhuisterveen, met onder anderen hun zonen Jorrit en Jelte in de gelederen. Na een prima eerste helft van de gasten wordt op 2-2 afgesloten.

Dat Veenstra en Bottema hier ontspannen staan, zegt veel over de aanstaande fusie. ,,Hjir is mei njoggen kommisjes rêstich en mei oersicht nei tawurke’’, aldus Bottema. ,,Ast as bestoerder no noch mei it swit yn ’e hannen by it stimburo stiest, hast it net goed dien.’’ Veenstra is sinds vijf jaar voorzitter van het in 1935 opgerichte Surhuisterveen. Zijn voetbalcarrière is zeer overzichtelijk: één jaar Houtigehage. ,,Ik wie geskikter foar oare sporten en dêrneist haw ik hjir en dêr yn bestjoeren sitten.’’

Betekenis voetbalclub voor dorp

Hij is een echte dorpsman en weet dan ook tot bijna één cijfer achter de komma hoeveel inwoners Surhuisterveen telt. ,,Op dit stuit sa’n 5865. Sis foar it gemak 6000. Dat betsjut dat 10 persint fan de ynwenners lid is fan ien fan de fuotbalclubs. Tel dêr no nochris twa of trije minsken by op dy’t by dy leden belutsen binne en it sil dúdlik wêze wat foar betsjutting it fuotbal hjir hat. Dan moatst sa’n wichtich beslút om ta in fúzje te kommen hiel goed presintearje.’’

Onder leiding van Veenstra heeft Surhuisterveen al eerder een ingrijpende beslissing genomen. Na bijna 85 jaar op de zondag te hebben gevoetbald, werd van speeldag veranderd. Dat de KNVB uitgerekend een halfjaar later bekendmaakte dat er ‘horizontaal overgestapt’ kon worden, deed pijn. ,,Dan hienen wy in jier wachte en wienen wy net fan de tredde yn de fiifde klasse bedarre. Mar goed, dingen rinne sa ’t se rinne. Doe’t wy dy stap setten hiene, kamen de petearen oer de fúzje goed op gong.’’

Op It Ketting waren ’t Fean ’58 (destijds voortgekomen uit Surhuisterveen vanwege de wens om op zaterdag te voetballen) en Surhuisterveen al geen vreemden van elkaar. Dat kan ook niet op een accommodatie waar je in de kantine van de ene vereniging de frituur van de andere kunt ruiken. Een wintergroen blijvende haag is de enige scheiding tussen beide hoofdvelden.

Succesvolle jeugdafdeling

De clubs werken al sinds 2007 samen bij de jeugd. Dit onder de naam Feanstars. ,,Dy gearwurking hat geweldich útpakt’’, aldus Bottema, die drie voetballende zonen heeft. ,,Ik wit noch dat ús jonges der mei te meitsjen krigen. Net allinnich gie it spulnivo omheech, maar se krigen der ek ynienen in heal doarp oan freonen by. De Feanstars fan no witte al net better dan dat der hjir ien feriening bestiet. Ast se fregest wat harren ‘bloedgroep’ is, want se moatte fan ien fan de twa lid wêze, dan wite se dat soms net.’’

Heel af en toe leidt dat tot bijzondere situaties. Zo wilde ’t Fean-hoofdtrainer Minno van der Werff een Feanstar als reservespeler meenemen. Enthousiasme aan beide zijden, totdat iemand ‘ontdekte’ dat de desbetreffende junior officieel lid bleek te zijn van Surhuisterveen… Maar geen verkeerd woord over de samenwerking, die afgelopen voorjaar bij de online-bingo al liefst 8300 euro opleverde. ,,Us ûnder-19 spilet yn de divyzje en ek de oare standaardteams komme op heech nivo út.’’ Onder de naam Feanstars staan 27 teams voor de competitie ingeschreven. ’t Fean ’58 brengt zes senioren- en twee vrouwenteams in de wei, Surhuisterveen telt twee zaterdagteams en een elftal op zondag. Straks gaan ook de zaalvoetbalteams samen. Saillant: volgende week treffen de overdekt ballende ploegen elkaar voor de competitie, in de derde klasse 11.

,,Foar de fúzje jouwe wy no sûnt in dik jier fol gas’’, vertelt Bottema. In dat proces werd ook elders het licht opgestoken. Daarvoor hoefden de clubs niet ver te kijken. ,,FC Burgum hat in foarbyld west, de blaudruk foar hoe ’t wy it oanpakke moasten. Yn Burgum seinen se it moai. In fúzje is krekt in jas mei in rits. Dy moast telkens in bytsje tichter lûke, oant it hielendal goed sit. Stapke foar stapke sis mar.’’

Alle gesprekken verliepen op basis van gelijkwaardigheid. Veenstra: ,,Wy ha net it idee dat wy fersûpe, omdat wy in stikje lytser binne. Wy kinne foar altiten grutsk wêze op ús skiednis.’’ Over bijna alles zijn inmiddels afspraken gemaakt. Zo wordt met ingang van volgend seizoen de kantine van ’t Fean ’58 de ‘hoofdkantine’ – gezien de grootte en aankleding is daar alles voor te zeggen. Het veld van Surhuisterveen wordt het hoofdveld – ook logisch omdat hier een knappe tribune staat, ooit voor een euro overgenomen van SV Urk. ,,Mei de harmonisaasje fan de kontribúsjes sil it ek wol goed komme.’’

Nieuw complex

Hoelang de ‘nieuwe’ vereniging nog op It Ketting speelt, is de vraag. Er is goede hoop dat binnen vijf jaar een nieuw sportcomplex is gerealiseerd. ,,Dit ek op inisjatyf fan de gemeente Achtkarspelen’’, aldus Gerard Veenstra, geen familie van Henk, maar wel al elf jaar voorzitter van ’t Fean ’58. Voor bij wie een belletje gaat rinkelen, dat kan: Gerard Veenstra was ooit ‘mister Harkemase Boys’. Hij speelde 19 jaar in het eerste, goed voor 425 officiële wedstrijden. Nu is hij trotse preses van een vereniging die in volle gezondheid kiest voor volledige samenwerking. ,,Wy rêde ús as ’t Fean ek wol, mar tegearre wurdst yn alles better. It makket datst yn de petearen mei de gemeente sterk stiest. Sy wolle It Ketting oanslute op it yndustrieterrein. Dat jout de kâns om op in oar plak, mei de bêste fasiliteiten, fierder te gean. Dêrfoar binne al fjouwer lokaasjes ûndersocht.’’

Veenstra en Veenstra treffen elkaar deze zaterdagmiddag eerst in de kantine van Surhuisterveen. Daar hebben Bauke de Haan en Henk Postma vijf uur lang het stemlokaal ‘bewaakt’. Alles in prima sfeer. ,,Fansels binne der sentiminten’’, weet De Haan, ,,mar dat mei ek. Salang ’t de minsken dat mar uterje wêr’t dat moat, by ús of yn de ledegearkomsten, en net stean te kleien oan de bar of yn it kafee.’’

Jong en oud mag stemmen, over de nieuwe naam en over de clubkleuren. Daarvoor zijn door de leden tientallen voorstellen ingediend. Dat mocht ook per mail.


Henk Veenstra, Gerard Veenstra en Jehannes Bottema (staand vanaf links) kijken over de schouders van Bauke de Haan (links) en Henk Postma toe als het tellen van de stemmen gaat beginnen. FOTO DIJKS MEDIA/SIETSE DE BOER

Honderden verzamelen zich Als de stembus sluit, begint het tellen. Voor de bekendmaking van de uitslag steken alle betrokkenen over naar de kantine van ’t Fean, waar zich inmiddels honderden ‘blauwen’ en ‘oranjes’ hebben verzameld. Uiteindelijk blijken 343 stemmen te zijn ingediend. ,,Fyftjin ‘proteststimmen’’’, zegt De Haan.

Burgemeester Oebele Brouwer (dat hij ooit bij ONS heeft gespeeld, laat hij in de bomvolle ’t Fean-kantine slim onvermeld) en kinderburgemeester Lisanne Hiemstra (voetbalster bij Harkema Opeinde) maken de uitslag bekend. 252 leden willen door als FC Surhústerfean, 210 hebben gekozen om dat in het oranje-blauw te doen. Gejuich gaat op.

Bron: Leeuwarder Courant