Beste (toekomstige) FC Surhústerfeanster,

Afgelopen periode heeft de Technische Commissie van SJO Feanstars hard gewerkt aan het herinrichten van de organisatiestructuur en het hervormen van het technisch beleidsplan voor de komende jaren nu ook SJO Feanstars opgaat in onze nieuwe club FC Surhústerfean. Houden wat goed gaat en ook het moment van de fusie gebruiken om te verbeteren waar dat kan. Het technisch beleidsplan krijgt steeds meer vorm en verwachting is dat het document in het najaar 2023 in alle volledigheid wordt opgeleverd.

In de afgelopen periode hebben we veel gesprekken gevoerd met verschillende leiders en trainers, wat heeft geleid tot een goed beeld van behoeftes en wensen gericht op voetbaltechnisch gebied. Het is verheugend om te constateren dat er binnen de club zoveel betrokken, gemotiveerde en leergierige vrijwilligers actief zijn. Wij zien er daarom ook erg naar uit om de komende jaren, met zijn allen, iets moois neer te zetten binnen FC Surhústerfean.

Wij zijn ook van mening dat duidelijkheid vooraf belangrijk is voor een succesvol seizoen. De komende periode zullen we jullie via diverse kanalen verder informeren over de voortgang. Graag willen we iedereen nu alvast op de hoogte te stellen van een aantal pijlers voor komend seizoen op voetbaltechnisch gebied.

Gelijke Kansen
Een van de pijlers is dat de Technische Commissie het KNVB principe van Gelijke Kansen omarmt. Met het principe van Gelijke Kansen krijgt een grotere groep voetballers de mogelijkheid om zijn of haar potentie volledig te benutten en maximaal plezier te beleven aan voetballen. Hierdoor voelen kinderen zich gezien en blijven ze langer voetballen. Gelijke kansen betekent concreet dat ieder kind dezelfde middelen (trainers, trainingen, faciliteiten) ter beschikking krijgt, ongeacht het niveau van het kind. Dit principe zal eerst in de onderbouw worden toegepast en meer informatie zal de komende tijd worden verspreid.

Bovenbouw, middenbouw en onderbouw
De jeugdafdeling zal worden onderverdeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Door te gaan werken met kleinere Technische Commissies (de huidige TC bestaat uit 15 mensen), zijn er kortere lijnen en kunnen we beter aansluiten bij de behoefte van onze jeugd.

  • De onderbouw (JO7, JO8, JO9 en JO10) zal zich richten op brede individuele ontwikkeling
  • De middenbouw (JO11, JO12, JO13 en JO14) is een fase waarin de individuele ontwikkeling richting het samenspelen en het wedstrijdgerichte zal gaan.
  • De bovenbouw (JO15, JO17 en JO19) is gericht op het samenspelen en de prestatie.

Voor het meiden/damesvoetbal werken we met de volgende TC’s:

  • TC meiden (MO11, MO13, MO15, MO17)
  • De MO20 zal gezamenlijk met de Dames 1 worden gecoördineerd.

Train de trainer
Om de trainers nog meer ondersteuning te bieden zullen we met ingang van volgend jaar gaan werken met een nieuwe functie, genaamd Train de Trainer. Dit zijn gediplomeerde vakspecialisten die de trainers  begeleiden en ondersteunen bij alle facetten welke horen bij het geven van trainingen. Op deze manier willen we ook investeren in een herkenbare voetbalvisie, die herkenbaar is voor FC Surhústerfean.

Sportief Partner SC Heerenveen
Als FC Surhústerfean zijn we sportief partner geworden van SC Heerenveen. Bij deze samenwerking moet kennisoverdracht leiden tot verdere ontwikkeling op voetbaltechnisch beleid binnen de club.  Onderdeel hiervan is het gebruik van de VTON-app, een offline trainersplatform dat zich richt op het creëren en ontwikkelen van de beste voetballeerlijnen over de hele wereld. Hiermee willen we jeugdtrainers ondersteuning bieden bij het geven van trainingen.

Indeling
De TC van SJO Feanstars is de afgelopen periode ook intensief bezig geweest met de indeling voor volgend seizoen. Zoals elk jaar zal de voorlopige indeling op de websites van ‘t Fean 58 en v.v. Surhuisterveen bekend worden gemaakt in de tweede week van juni.

Uitnodiging
De technische commissie van FC Surhústerfean zal de komende jaren blijven werken aan de ontwikkeling van voetbal binnen alle niveaus en leeftijdsgroepen van de jeugdopleiding. Dit doen we met heel veel vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Mocht je interesse hebben om je aan te sluiten als trainer, leider of een coördinerende rol bij de technische commissie, dan kan je hiervoor contact opnemen met leden van de TC. Graag gaan we dan met jou het gesprek aan!

Op naar een mooie toekomst met plezier en ontwikkeling voor iedereen!

Met sportieve groet,

Technische Commissie SJO Feanstars / Jeugd FC Surhústerfean
Wout Marinus, Jens Hamstra, Joost Nieuwenhuis, Tjip Spinder, Martsje van der Sluis, Sierk Pitstra, Jelle van der Meer, Erwin Tabak, Robert Bosma, Hessel Huisman, Jorn Tabak, Germ Roorda, Sjoerd Jager en Wietze Vrij