UITNODIGING CLUB VAN HONDERD JAARVERGADERING

Datum/Tijd
Datum - 23 juni 2023
Aanvangstijd - 20:00 - 22:00

Categorieën


Hierbij nodigt het bestuur van de Club van Honderd V.V. Surhuisterveen haar leden uit voor de laatste algemene ledenvergadering op 23 juni a.s.
aanvang: 20.00 uur in de kantine van V.V. Surhuisterveen

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vergadering 5 november 2021
4. Pauze
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting

Bestuur Club van Honderd
VV Surhuisterveen