Notulen Fusie Commissie


Vergadering fusiecommissie 14 februari 2022

Aanwezig:                                          Afwezig: Jan Alserda                                        Miranda de Boer – Postma Arjen de Jong                                    Anno Cazemier Piet Nieuwhof                           ...