De eerste voorlopige seniorenindeling van FC Surhústerfean!

Het waren bijzondere maanden voor iedereen. Het proces van een fusie en dan de uiteindelijke stemming, met als resultaat FC Surhústerfean! Een nieuwe voetbalclub met een nieuwe tenue en alles wat daarbij komt kijken.

Een belangrijk onderdeel daarvan is uiteraard de indeling. Het samensmelten van onze twee verenigingen betekent dat we een groot aantal teams krijgen met uiteraard ook hun wensen. De afgelopen periode hebben we met trainers, leiders en ook groepjes spelers gesproken. Uitgangspunt was te komen tot een indeling waarbij we rekening houden met zoveel mogelijk wensen. Daarbij is het van belang te vermelden dat deze indeling de voorlopige indeling is! Vetgedrukt en onderstreept! We hebben namelijk elk jaar te maken met nieuwe leden, dit jaar zeer veel, leden die stoppen en soms andere omstandigheden, waardoor we pas voor het begin van de beker/competitie echt de teams definitief kunnen maken.

Toelichting op de indeling:

De A en B selectie zijn in overleg met Minno van der Werff, Richard From, Ronnie Pander, Lieuwe van der Wijk, Bert Vos en Sjoerd Jager vormgegeven. Deze beide selecties bestaan uit 47 spelers, waar teams 1, 2 en 3 uit samengesteld worden.

Na de voorbereiding zullen Ronnie en Lieuwe de A selectie terugbrengen naar vermoedelijk 22 spelers, waardoor er een aantal spelers definitief worden opgenomen in de B selectie.

Het 4e elftal is het huidige/voormalige VVS 1. Samen met het team van Harm/Andre (het 5e) zullen zij gaan spelen in de 4e klasse en daarnaast ook samen trainen op donderdagavond.

Het nieuwe 6e is het welbekende team van Albert de Bruin en Mark Vos. Dit vriendenteam is aangevuld met een aantal spelers van het huidige 3e.

Het 7e is een gloednieuw team wat bestaat uit veel nieuwe leden. Dit team van leider Marten Bekkema heeft enthousiast geworven en een mooi team op de been gekregen!

Het 8e is het huidige 5e. Het team met ook een aantal oud 1e elftal spelers zal zich dit jaar weer laten zien in de 6e klasse!

Mocht je naam nog ontbreken, geef t dan even aan bij één van onderstaande mensen

Het was een hele puzzel. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in een indeling die qua aantallen redelijk is verdeeld. Team 4 t/m 8 bieden plaats aan resp. 23, 21, 23 en 24 spelers. Team 8 spant de kroon met 27 spelers, maar in de praktijk blijken die altijd meer dan nodig.

We hebben gekozen voor in totaal 8 teams, waarbij teams 4 t/m 8 gemiddeld 23,6 spelers ter beschikking hebben. Als we hadden gekozen voor 9 teams, dan was de gemiddelde bezetting minder dan 20 geweest en de inschatting is dat dit onvoldoende is om de teams zaterdags te laten spelen. Ook omdat er nog al een aantal vriendenteams zijn ontstaan.

Zoals aangegeven hebben we getracht alle wensen zoveel als mogelijk te honoreren, zodat iedereen op een goede manier begint met onze nieuwe voetbalvereniging, FC Surhústerfean.

Overigens zullen de damesteams, 35+ en de zaal volgende week worden gepubliceerd.

Bert Vos, Richard From en Sjoerd Jager

Link: Indeling Senioren Heren
Link: Indeling Senioren Dames