CLUB VAN HONDERD LEDENVERGADERING

UITNODIGING
CLUB VAN HONDERD
LEDENVERGADERING 2023

Hierbij nodigt het bestuur van de Club van Honderd haar leden uit voor de bijzondere ledenvergadering op

19 APRIL a.s.
aanvang: 20.00 uur

in de kantine van V.V. Surhuisterveen

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Fusie
4. Rondvraag
5. Sluiting

Bestuur Club van Honderd
VV Surhuisterveen