Vergadering fusiecommissie 21 maart 2022

Aanwezig: J. Bottema, P. Atsma, A.J. Cazemier, A. de Jong, B. de Haan, J. Alserda en P. Nieuwhof.
Afwezig m.k.: T. Nijboer, D. Kuipers en A. Procee.
Notulist: M. de Boer

Algemene mededelingen;
Bij F58 leven vragen over de plannen van de gezamenlijk te houden familiedag. Delegatie van fusiecommissie gaat binnenkort met bestuur in gesprek. Op 29 april staat er ook een info-avond gepland voor leden, hier is behoefte aan.

Technische zaken; er zijn gesprekken geweest met diverse verenigingen. Een jeugdcoördinator is een wens. Financieel moet bekeken hoeveel ruimte er is. Beleidsplan van 5 pagina’s max is het doel.

Comm. Communicatie;
de oude notulen zijn nog niet online, de “gekuiste” versies staan in de OneDrive en kunnen gepubliceerd. Eind maart komt er weer een nieuwsbrief; de aangeleverde tekst voor de verkiezingen van shirt/naam is te lang en wordt ingekort. Verzoek om Feanstars kampioenen in de nieuwsbrief te plaatsen.
Poster met aankondiging voor de info-avond op 29 april; kantine VVS gaat het plaatsvinden, elke commissie heeft dan een concept beleidsplan klaar van zijn werkgroep.
Draaiboek communicatie is gestuurd, een ieder heeft het kunnen doornemen.
Het ontwikkelen van een website voor een nieuwe vereniging kost tijd, en koppeling aan Sportlink is nodig. Ook informatie inwinnen bij andere clubs naar de gebruiksvriendelijkheid ervan, twee clubs zijn een goed voorbeeld, Pieter koppelt nog terug welke dit zijn. Hiermee misschien in gesprek gaan? Er moet iig zsm een domeinnaam vastgelegd worden!

Juridische commissie;
er is door corona nog niet weer vergaderd. Het juridisch deel van het fusievoorstel is geschreven, dit document gaat rechtstreeks naar de KvK. Afspraak bij de notaris over het tijdspad is afgestemd, di moet 29 april helder zijn.

Sponsorcommissie;
sponsorcommissie denkt na over sponsoruitingen rond toekomstig hoofdveld. Borden moeten verplaatst. De prijs van de borden nu verhogen is te vroeg; bij een nieuwe accommodatie is dat wel mogelijk. Wat nu wordt ingeleverd door geen prijsstijging te doen voor de borden, komt via andere wegen wel weer terug. Er vinden positieve gesprekken plaats om hier een goede invulling aan te geven straks.

Comm. Identiteit en Activiteit;
binnenkort vinden de bitterballenquiz en darttoernooi plaats. De familiedagplanning staat nog in de wacht. Er is geen verdere reactie gekomen op de tekst van de identiteit, bij deze vastgesteld. Vanuit de sponsors zijn inmiddels enkele ontwerpen ingeleverd voor tenues, deze worden bekeken. Begin mei moeten er twee tenues en namen klaar om gepresenteerd te worden, dit zou op de familiedag gebeuren. De stemprocedure moet helder hiervoor. De jeugd wordt er bij betrokken dmv een kleurplaat.

Facilitaire commissie;
scenario 3 (nieuwbouw met trage overgang) is uitgewerkt. Eén en ander is verder ook afhankelijk van het proces bij de gemeente.
Nu bezig met het uitwerken van scenario 1: nieuwbouw. Ontwerpbureau Jack Visser is gevraagd mee te denken. Hoeveel m2, boxen, velden etc is nodig? Doel is minimaal 5 velden (waaronder 1 kunstvoetvalveld en 1 kunst trainingsveld) en 12 boxen. Tip om te vergelijken met omliggende verenigingen.

➔ Volgende vergadering 11 april. Voor 16 mei moet concept fusievoorstel helemaal klaar zijn, 2 september definitief presenteren. Op 29 augustus een extra vergadering gepland ivm voorbereiding presentatie op 2 september.