Vergadering fusiecommissie 17 januari 2022

Aanwezig; J. Bottema, P. Atsma, A.J. Cazemier, D. Kuipers, A. Procee, A. de Jong, B. de Haan, J. Alserda.
Afwezig m.k.; T. Nijboer en P. Nieuwhof.
Notulist; M. de Boer

Algemene mededelingen; Er is een gesprek geweest met de voorzitters van beide vv’s. De gemeente geeft zelf weinig input, we moeten zelf een plan aanbieden. Er zijn reeds contouren van een plan zichtbaar, er worden 2 lijnen uitgezet; 1 voor de oude accommodaties en 1 voor nieuwbouw.

Er is door Jehannes een tijdlijn gemaakt als rode draad om te gebruiken en verder aan te vullen.

Comm. Communicatie; Pieter geeft aan dat er nieuwsbrief uit is gekomen. De ledenadministratie zou meer up to date moeten om iedereen beter te bereiken. Bij F58 wordt hier reeds aan gewerkt.

Technische zaken; Anno Jan vraagt naar de cijfers voor budget voor het technisch beleid van de nieuwe vereniging. Het beleid is geëvalueerd in december. Er staan de komende week externe gesprekken gepland met oa. KNVB en SC Heerenveen (Ronnie Pander) voor input van het technisch beleid. Het moet een leesbaar beleid worden, uitgangspunt is max. 5 pagina’s. Er wordt uitgegaan van de top 5 van de tweede klasse.

Wedstrijdzaken; Durk geeft aan dat veld 2 slecht is momenteel. Verder geen bijzonderheden.

Financiële commissie; Ale heeft overzichten van de cijfers, de Feanstars zit bij deze cijfers inbegrepen. De contributie zou gelijk moeten worden getrokken. Dit moet dan besloten worden in de ALV in november. Qua schulden heeft F58 een kleine schuld (advies is deze te laten staan) en VVS is schuldenvrij.

Facilitaire commissie; Arjen en zijn werkgroep hebben het plan voor het gebruik van de huidige kantines zo goed als klaar. Moet de korfbal er ook bij worden betrokken is de vraag? Jehannes gaat een afspraak met hun maken.

Sponsorcommissie; Piet heeft aangegeven dat zij alles goed in beeld hebben.

Comm. Identiteit en Activiteit; Bauke krijgt complimenten voor de geslaagde bingo-avond. De organisatie ervan is door beide verenigingen goed gedragen. Super! De opbrengst was €8300,-. Helaas kan het darttoernooi niet doorgaan. Betreffende naam, tenue en logo van de nieuwe vereniging; het tijdspad wordt wat ingekort, doel is einde seizoen dit te presenteren. De vijf kledingsponsors (gecheckt wordt of dit ze idd allemaal zijn!) wordt gevraagd een ontwerp voor een tenue aan te leveren, zij hebben carte blanche gekregen. Er komen 2 tenues ter keuze, evenals 2 namen voor de nieuwe vereniging. De familiedag in juni zou de bekendmaking zijn hiervan, eind augustus de uiteindelijke keus. Daarna kan er door een professioneel bedrijf een logo worden ontworpen. De herziene tekst van de identiteit wordt uitgedeeld door Bauke en voorgelezen. Volgende vergadering wordt deze definitief vastgesteld.

Juridische commissie; Jan geeft aan dat de statuten van VVS zijn opgevraagd, deze moeten echter nog gedigitaliseerd, hier wordt nu aan gewerkt. De nieuwe statuten van F58 worden volgende week definitief gemaakt. Jan presenteert een stappenplan, de wettelijke termijnen maken het tijdspad lang. De notaris wordt op de hoogte gebracht van het tijdspad.

Commissie Vrijwilligersbeleid; Tobi heeft aangegeven dat de vragenlijsten van de vrijwilligers binnen zijn.