Vergadering fusiecommissie 16 mei 2022

Notulen fusiecommissie 16 mei 2022

Afwezig met kennisgeving; Tobi Nijboer.

-Info-avond; goede opkomst, weinig spelers. De inleiding van de voorzitter leek voor velen voldoende, er kwamen nadien maar enkele vragen. De vraag kwam ook wat te doen met de historie van de beide verenigingen? Frankena toernooi, Luimstra troffee, oudjaarsdag… Voorzitter neemt dit mee in gesprek met beide voorzitters a.s donderdag.

-Naam/tenue keuze avond; verrassende uitkomsten.

-Notulen vorige keer; geen opmerkingen.

Juridische commissie; tijdslijn is naar KNVB gestuurd.

Financiële commissie; onderzoek gedaan naar contributiestructuren in de regio. F58 en VVS zitten laag. Entree wedstrijden is ook laag bij F58.

Sponsorcommissie; in september los met sponsors bijlangs gaan.

Commissie communicatie; Er is een lijstje gemaakt wat er op de nieuwe site van belang is.

Wedstrijdzaken; wat wordt er verwacht/taken van een wedstrijdsecretaris? 3 á 4 zijn nodig.

Technische commissie; powerpoint wordt doorgenomen.
Pieter A. vraagt hoe we deze concepten naar buiten brengen? Moet een geheel worden. Jan heeft ideeën, hij gaat deze delen.

Commissie identiteit & activiteit; binnen de werkgroep is nog niet besproken over hoe de activiteiten straks worden aangepakt. Er zou meer gewicht aan de activiteitencommissie mogen worden gegeven, minder bij het bestuur neerleggen.

Facilitaire commissie; geen nieuwe ontwikkelingen. In het concept ontbreekt de zaal. Wordt aangepast. Vraag of er ook een webshop komt voor kleding? Kledingcommissie? Moet nog uitgewerkt.

-Bestuursinvulling; voorzitter, secretaris en penningmeester zijn overal verplicht. Bestuurslid voetbal incl jeugd (zit een commissie onder), bestuurslid facilitair en clubhuis apart?
Vraag aan een ieder om een bestuursstructuur in te vullen. Die van Burgum checken, voorzitter vat het voorstel samen.

-volgende vergadering op 20 juni, 19u30. Jan Alserda is dan afwezig.