Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 11 november 2022

Het bestuur van v.v. Surhuisterveen nodigt al haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Datum:            Vrijdag 11 november 2022
Aanvang:        20.00 uur.
Locatie:           Kantine v.v. Surhuisterveen

Uw bijzondere aandacht voor agendapunt 10, Ontwikkelingen Fusie.
Dit punt is niet besluitvormend, alleen informatief.
Het besluit aangaande een fusie zal worden genomen in een Bijzondere Ledenvergadering begin 2023.

Het Bestuur

Klik op onderstaande link voor de agenda van de ALV
Agenda ALV 2022