18 november – Club van honderd jaarvergadering.

Hierbij nodigt het bestuur van de Club van Honderd haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op
18 november a.s. aanvang: 20.00 uur in de kantine van V.V. Surhuisterveen.

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vergadering 5 november 2021
4. Pauze met een drankje en hapje
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting

Bestuur Club van Honderd
VV Surhuisterveen