Presentatie onderzoeksrapport verplaatst naar 14 juni op ledenvergadering. Uitnodiging ledenvergadering.

In eerdere berichtgeving is gemeld dat de presentatie van het onderzoeksrapport door dhr. Jaap van Bruggen zou plaatsvinden op maandag 31 mei. Deze presentatie zou online worden georganiseerd, echter om technische redenen blijkt dit niet mogelijk.

Daarom vindt de presentatie nu plaats op maandag 14 juni (en afhankelijk van het aantal aanmeldingen mogelijk nog op meerdere aansluitende avonden) tijdens de reeds eerder aangekondigde ledenvergadering.

Gezien de corona-maatregelen zijn we genoodzaakt de volgende regels te hanteren.
• Vergaderingen zijn alleen toegankelijk indien men zich hiervoor schriftelijk heeft aangemeld, vrije inloop is dus niet mogelijk.
• I.v.m. de corona-maatregelen zijn er per vergadering maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol = Vol.
• Aanmelding via voorzitter@vvsurhuisterveen.nl.
• Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst, u ontvangt een bevestiging van uw inschrijving met de avond waarop u welkom bent.
• Registratie voor aanwezigheid is verplicht.

Deze ledenvergadering heeft een informatief karakter waarvoor iedereen die betrokken is bij v.v. Surhuisterveen (leden, vrijwilligers, sponsoren, ouders van jeugdleden en andere betrokkenen) van harte wordt uitgenodigd. Op hetzelfde moment vindt ook een ledenvergadering plaats bij v.v. ’t Fean ‘58, de agenda is identiek.
Op deze avond wordt een videopresentatie getoond van het onderzoeksrapport door dhr. Jaap van Bruggen. Dit rapport is opgemaakt naar aanleiding van interviews gehouden met leden en betrokkenen van beide verenigingen. Ook worden de aanwezigen meegenomen in de actuele ontwikkelingen m.b.t. de uitkomsten uit dit rapport.

Iedereen die op deze avond aanwezig wil zijn, wordt gevraagd om zich uiterlijk 9 juni aan te melden door een mail te sturen naar voorzitter@vvsurhuisterveen.nl.
Wij delen iedereen in op volgorde van binnenkomst. Wanneer de avond van 14 juni vol is, informeren wij u op welke avond u dan wordt ingedeeld.

We zien u graag op maandag 14 juni.
(of afhankelijk van het aantal aanmeldingen op een andere avond)
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Kantine v.v. Surhuisterveen

Voorzitter v.v. Surhuisterveen.
Henk Veenstra.

Klik hier voor de Agenda.