Leden gaan op gesprek: vooronderzoek naar samenwerking v.v. Surhuisterveen en ’t Fean ’58

Hoe staan VV Surhuisterveen en ’t Fean ’58 er op dit moment voor? Met die vraag begint Jaap van Bruggen (53) uit Burgum in maart aan gesprekken met mensen uit alle geledingen van beide clubs: van spelers tot bestuur en van kantinecommissie tot jeugdleiders.

Van Bruggen was de afgelopen jaren nauw betrokken bij de gesprekken tussen BCV en VV Bergum, die in 2019 leidden tot de fusie tot FC Burgum. Hij is nu door de besturen van v.v. Surhuisterveen en ’t Fean ’58 ingeschakeld bij het vooronderzoek naar een verdergaande onderlinge samenwerking. ,,Naast bijvoorbeeld ledenaantallen en financiën kijk ik ook naar subjectieve zaken”, zegt hij. ,,Wat speelt er bij beide clubs, hoe is de sfeer, wat wil men. Ook dat probeer ik in beeld te brengen.”

In maart en april voert Van Bruggen gesprekken met zo’n 25 vrijwilligers per club, die de komende weken persoonlijk worden benaderd. Het is volgens hem voor iedereen belangrijk om eerst goed in beeld te hebben hoe de clubs er nu voorstaan, om verrassingen in de toekomst te voorkomen. ,,Soms kan een kleine onduidelijkheid later veel gevolgen hebben. Als bijvoorbeeld blijkt dat de financiële situatie van een van de clubs minder goed is dan voorgespiegeld, dan sta je bij een eventueel fusieproces met z’n allen meteen met 2-0 achter.”

Ook wil hij in kaart brengen op welke punten de clubs overeenkomsten hebben en verschillen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn over de vraag of bij jeugdelftallen een bepaald prestatieniveau moet worden nagestreefd. ,,Dat zijn principiële keuzes. Als er onderling meningsverschillen over zijn, dan is het mijn taak om aan te geven waar die dan zitten. Dan weet je dat daar het gesprek over moet worden aangegaan.”

Van Bruggen hoopt in mei zijn conclusies te kunnen presenteren aan de leden van beide clubs, bij voorkeur in een gezamenlijke bijeenkomst. Hij komt dan ook met een advies op de vraag of hij genoeg grond ziet om een fusietraject te beginnen. ,,Het kan zijn dat ik zeg: doe die ambitie eerst maar een paar jaar in de ijskast. Maar ook: ga meteen maar aan het werk, iedereen zit in de goede stand.”

Wie geen uitnodiging krijgt en toch graag iets bij Van Bruggen kwijt wil, kan contact met hem opnemen. Dat kan via jaapvanbruggen@planet.nl.