Leden aan zet in proces samenwerking/fusie vv Surhuisterveen en ’t Fean ’58!

De interviews door Jaap van Bruggen met in totaal zestig leden van vv Surhuisterveen en ’t Fean ’58 zijn afgerond.

Nadat Van Bruggen op 17 mei zijn bevindingen aan beide hoofdbesturen heeft gepresenteerd, volgt op 31 mei de presentatie van het onderzoeksrapport aan de leden van beide verenigingen en andere belangstellenden. Hoe deze avond eruit gaat zien, is nu nog niet geheel duidelijk. Mogelijk vindt de presentatie online plaats. Zodra hierin duidelijkheid is, wordt iedereen uitgenodigd.

Als uit het onderzoeksrapport blijkt dat er voldoende draagvlak is om een fusietraject op te starten, volgt bij beide clubs op 14 juni een bijzondere ledenvergadering. Ook voor deze avond is het nog niet geheel duidelijk in welke vorm dit wordt gegoten. Een uitnodiging volgt.

Wanneer de leden van beide verenigingen besluiten dat een fusietraject kan worden opgestart, wordt op 22 juni de fusiecommissie met de diverse werkgroepen geïnstalleerd. Deze fusiecommissie en werkgroepen krijgen dan van beide besturen de volgende opdracht: Schrijf op jullie werkgebied een plan waarbij je de huidige situatie in kaart brengt, de route naar de nieuw op te richten fusieclub en het toekomstige beleid in deze vereniging. Verwerk hierin de ambitie op de korte en lange termijn van de nieuwe vereniging. Streef naar het opleveren van een conceptplan in grote lijnen per oktober 2021.

Alle data op een rij:
17 mei presentatie onderzoeksrapport door Jaap van Bruggen aan beide besturen
31 mei presentatie onderzoeksrapport door Jaap van Bruggen aan alle leden en belangstellenden.
14 juni Bijzondere Ledenvergadering bij beide verenigingen
22 juni indien groen licht door de leden van beide verenigingen: installatie fusiecommissie met de diverse werkgroepen