FUSIENIEUWSBRIEF – #1 (NOVEMBER 2021)

De fusiecommissie is aan de slag! Via onder andere deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van ons werk.

DOEL: NIEUWE CLUB VÓÓR ZOMER 2023
Het doel is dat de fusie afgerond is vóór de zomer van 2023. In het voorjaar van 2023 moet de nieuwe club er staan.
Waarom niet eerder? Onder andere organisatorisch en qua accommodatie is er wel wat tijd nodig om alles rond te krijgen. En natuurlijk staat voorop dat alles goed geregeld moet zijn – dat is belangrijker dan snelheid.

DE EERSTE STAPPEN ZIJN GEZET
Waar we sneller dingen kunnen samenvoegen, doen we dat natuurlijk. Zo dronken de MOP’s (maandagochtendploegen) al samen koffie. Konden de kachels in een van beide kantines ook uit blijven!


WAT VOOR CLUB WILLEN WE ZIJN?
Eén van de eerste vragen is wat voor club we met z’n allen willen zijn. De identiteitswerkgroep met voorzitter Bauke de Haan denkt inmiddels druk na over een ‘visie’. En wat vinden we een goede naam, en in welke kleuren willen we spelen? Ook daarover gaat deze werkgroep zich buigen. Vast staat dat ze alle leden ook de kans willen geven om mee te denken. Meer informatie volgt!

VOOR DE AGENDA: PUBQUIZ EN DARTTOERNOOI
De identiteitswerkgroep heeft de taak op zich genomen om alvast activiteiten te organiseren voor de leden van beide clubs. Op de agenda staan in ieder geval een pubquiz (16-12-2021) en een darttoernooi (22-1-2022). Meer informatie volgt via beide clubs!

SAMENSTELLING FUSIECOMMISSIE
Naast voorzitter Jehannes Bottema bestaat de fusiecommissie uit de voorzitters van negen werkgroepen: Ale Procee (financiën), Tobi Nijboer (vrijwilligers), Jan Alserda (juridisch), Anno Cazemier (technische zaken), Arjen de Jong (facilitair), Piet Nieuwhof (sponsoring)
Durk Kuipers (wedstrijdzaken), Bauke de Haan (identiteit en activiteiten) en Pieter Atsma (communicatie). Schiet ze vooral aan als je vragen hebt of iets kwijt wilt!
Via mail kan ook: fusie@feanstars.nl, fusie@vvsurhuisterveen.nl of fusie@fean58.nl.

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?
De nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle mailadressen van leden die bij de clubs bekend zijn. Wil je ’m ook ontvangen? Stuur een mail naar een van de bovenstaande adressen!