Club van Honderd Jaarvergadering 05 november 2021

Hierbij nodigt het bestuur van de Club van Honderd haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op

5 november a.s.
aanvang: 20.00 uur

 in de kantine van V.V. Surhuisterveen

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vergadering 7 november 2019
  4. Pauze met een drankje en hapje
  5. Verslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting