Voorlopige indeling vv Surhuisterveen

A selectie:
Bart Bosgra Feico Fokkinga Fokke v/d Veer
Gerben Jan Bottema Jesse Jorn de Haan Gosse Gjalt de Haan
Jelte Bottema Theo de Haan Andries Walda
Tjerk Bottema Feie Hollema Jesmer Dolsma
Bart Cazemier Watze Anne van Houten Egbert Busman
Jesse van Dijk Sam Jansen Robert Jan Vos
Leon van Dijk Tobi Nijboer Wesley de Vries
Maikel van Dijk Mathijs Nijp Jorrit Veenstra
Joeri Veenstra Wierd Hamstra Marco de Jong
B selectie
Harm Jan Bekkema Bouwe Pals de Jong Willem Jan Snoek
Dennis Herder Richard de Jong Jesse v/d Veen 2/3 ?
Wibo Jissink Evert Kuiper Vincent Bakker 2/3 ?
Rick Copinga Nourdin Laufaui
Mike Copinga Tycho van Dijk
Zondag 3de
Jan Battema Gauke Pool Erwin Venema
Ted de Boer Sietze v/d Meer Roland de Vries
Jordy de Boer Jelmer Schievink Jan Sjoerd Kloezen
Jornt Halma Jan Tabak Albert de Haan
Klaas Huizinga Tinus Veenstra Jesse v/d Veen 2/3 ?
Dennis de Jong Lammert Veenstra Vincent Bakker 2/3 ?
Mark de Jong Willem Veenstra
Donny Kloezen Sieberen Zwaagstra
  Zaal
Martijn Kraft Willem Jan Snoek Jesse v/d Veen
Marco Mijnheer Rene Rosema Berend de Vries
Gauke Pool Rienk Jan Couperus Mark Telenga
Erwin Pestman Arjan Stienstra
Vincent Bakker Johan v/d Wijk