Groen licht voor onderzoek samenwerking Feanster voetbalclubs

Gerard Veenstra (links) en Henk Veenstra slaan de handen ineen op zoek naar een verregaande samenwerking. (© Mark Vos).

Groen licht voor onderzoek samenwerking Feanster voetbalclubs.

20 december 2020 om 11:48 uur.

SURHUISTERVEEN Er is groen licht voor onderzoek verregaande samenwerking tussen de Feanster voetbalclubs. Op de algemene ledenvergadering van 2019 kreeg het bestuur van zaterdagvoetbalvereniging ’t Fean ’58 al vrij mandaat van de leden om samenwerking te zoeken met VV Surhuisterveen.

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering van VV Surhuisterveen kreeg haar bestuur dezelfde boodschap mee. “Dit punt stond het vorige jaar niet bij ons op de agenda”, laat voorzitter Henk Veenstra van VV Surhuisterveen weten. “Toen ging het vooral over de overstap van de zondag naar het zaterdagvoetbal.”

Daarmee kreeg Surhuisterveen twee clubs, die op de zaterdag voetballen. Het betekende echter niet dat de beide verenigingen niet met elkaar in gesprek bleven, al werden die door de coronaperikelen tijdelijk op een lager pitje gezet. “Maar net als bij ’t Fean ’58 staan de leden ook bij ons unaniem achter het zoeken naar een verdere samenwerking”, aldus Henk Veenstra.

Feanstars

Beide verenigingen hebben al jaren een gezamenlijke jeugdopleiding, de Feanstars. Met ingang van het seizoen 2008/2009 werd gestart met de A-, de B- en C-junioren. Het jaar daarop kwamen daar de D- junioren bij, spoedig gevolgd door het samengaan van het gehele jeugdvoetbal. “Dit proces liep soepel”, weet Gerard Veenstra, voorzitter van ’t Fean ’58.

“We hebben een sterke jeugdafdeling met een positieve uitstraling naar de regio, geleid door een goed gekwalificeerd kader. De jeugd weet niet beter dan dat ze bij de Feanstars voetballen en dat geldt ook voor de ouders, die nieuw ingekomen zijn. Het lijkt nu net of er drie verenigingen zijn. Dat is niet zo, want de jeugdleden zijn lid van één van de twee moederverenigingen. Maar bij de overgang naar de senioren scheiden de wegen van de jeugdspelers wel.”

Gesprekken met Burgum

Uit de prima samenwerking via de Feanstars is een sterke drive ontstaan om een onderzoek te starten naar een verregaande samenwerking tussen beide verenigingen. Er zijn in de aanloop daar naar toe gesprekken geweest met o.a. enkele bestuursleden van FC Burgum, de fusieclub tussen Bergum en BCV, die sinds het vorige jaar samen zijn gegaan. “Zij hebben hun ervaringen met ons gedeeld en daar kunnen wij ons voordeel meedoen”, zegt Gerard Veenstra. Er is in de persoon van Jaap van Bruggen een onafhankelijk iemand bereid gevonden om het onderzoek tot samenwerking te leiden. Van Bruggen was ook betrokken bij de fusie van Bergum en BCV. Er wordt een zgn. foto gemaakt waarin beide verenigingen worden doorgelicht en waarbij wordt geprobeerd via interviews met personen uit diverse geledingen een beeld te krijgen of de clubs bij elkaar passen. Henk Veenstra: “Dat is de eerste stap. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat er meer mogelijk is dan alleen een verregaande samenwerking, dan wordt verder gekeken of er een draagvlak is voor een eventuele fusie.” Stap 2 dus.

Fusiecommissie

Over deze stap is inmiddels al wel nagedacht. Er wordt dan een fusiecommissie geformeerd en een zevental werkgroepen, samengesteld uit leden van de beide verenigingen. “Die gaan voorbereidingen treffen voor een mogelijke fusie”, laat Gerard Veenstra weten. “Deze werkgroepen hebben elk een eigen voorzitter, die zitting hebben in de fusiecommissie. In de werkgroepen zijn geen leden van het dagelijks bestuur van de beide verenigingen vertegenwoordigd.”

Een zorgvuldig voorbereid proces, waaruit de mogelijkheden duidelijk zullen worden, dat is essentieel. Er moet voldoende draagkracht zijn bij de leden, je moet iedereen mee hebben. “Het moet niet zo zijn dat de leden het idee krijgen dat zaken er doorgedrukt worden.” Er is bewust geen tijdslijn uitgezet. “Een harde datum stellen, dat willen we zeker niet, er moet geen druk op staan. Uiteindelijk is het laatste woord aan de leden”, benadrukken de beide voorzitters.

Bron: Feanster Courant