Club van 100 vv Surhuisterveen

Beste leden Club van 100 VV Surhuisterveen

Ook onze vereniging gaat gebukt onder de regels die gepaard gaan met het Corona virus.

Normaal gesproken zouden wij als Club van 100 onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering al hebben gehad, maar omdat samenkomst van groepen in deze tijd niet wenselijk is, hebben wij als bestuur besloten om de ALV door te schuiven naar volgend jaar, op een tijdstip wanneer dit weer wordt toegestaan.

Wij betreuren deze beslissing, maar stellen uw en onze gezondheid voorop.

Wat betreft het innen van de jaarlijkse bijdrage aan de Club van 100 gaat het dit jaar ook iets anders.

Langs deze weg willen wij u vragen om het verschuldigde bedrag van € 50,00 over te maken op

ons rekeningnummer.

Club van 100 VV Surhuisterveen

NL 23INGB0002945593

o.v.v. naam en lidmaatschap 2020-2021

Wij danken u alvast voor de medewerking hierin.

Mochten er vragen zijn mail dit dan naar: clubvan100vvs@gmail.com

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een gezond 2021 toe en hopen elkaar spoedig weer te zien op ons mooie sportpark.

Bestuur Club van 100

VV Surhuisterveen