Buitengewone ledenvergadering

In de ledenvergadering van dit seizoen is besloten om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de voorkeur van speeldag voor onze vereniging.

Een onafhankelijke werkgroep onder begeleiding van Ronald de Vries van de KNVB heeft inmiddels een onderzoek uitgevoerd en afgerond.

Naar aanleiding van het adviesrapport van deze werkgroep wil het bestuur u graag uitnodigen voor een buitengewone ledenvergadering waarin dit onderzoek centraal staat.

Deze buitengewone ledenvergadering zal plaatsvinden op 6 februari a.s. om 20.00 uur

Agenda

  1. Opening
  2. Presentatie uitkomsten onderzoek
  3. Besluitvorming
  4. Rondvraag

Gezien het belang van deze vergadering hoopt het bestuur op uw aanwezigheid.

Namens het bestuur,
Henk Veenstra
Voorzitter