Algemene leden vergadering.

Algemene Ledenvergadering v.v. Surhuisterveen 2020

Gebruikelijk is dat wij medio oktober/november onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden. Onder de huidige omstandigheden is het lastig om een ALV te organiseren. Sommige verenigingen hebben daarom besloten om hun ALV voor onbepaalde tijd uit te stellen, anderen kiezen bv voor een online vergadering. Wanneer we online zouden gaan vergadering is dit misschien niet voor eenieder toegankelijk terwijl er toch een aantal zaken zijn waarover we als bestuur met onze leden willen communiceren. Daarom hebben we als bestuur besloten om met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM een aangepaste ALV te organiseren. Om iedereen in de gelegenheid te stellen fysiek aanwezig te zijn op de ALV wordt deze in eerste instantie op een 2-tal avonden gehouden, te weten donderdag 26 en vrijdag 27 november om 20.00 uur. Mocht het nodig zijn dan zal er nog een 3e avond worden vastgesteld. Gezien de Corona maatregelen zijn we genoodzaakt het huidige beleid iets aan te passen waardoor we de volgende regels gaan hanteren.

  • Vergaderingen zijn alleen toegankelijk indien men zich hiervoor schriftelijk heeft aangemeld, vrije inloop is dus niet mogelijk
  • I.v.m. de Corona maatregelen zijn er per vergadering maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol = Vol
  • Aanmelding via voorzitter@vvsurhuisterveen.nl
  • Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst, u ontvangt een bevestiging van uw inschrijving met de avond waarop u welkom bent
  • Registratie voor aanwezigheid is verplicht

In de bijlage de agenda van de ALV. Klik hier voor de agenda !!

Met zijn allen doen we ons best, zodat  wanneer er straks eindelijk weer gevoetbald mag worden, wij met z’n allen de vertrouwde gezelligheid, die wij bij onze vereniging gewend zijn, weer mogen ervaren.

Sportieve groet, Henk Veenstra