UITNODIGING JAARVERGADERING CLUB VAN 100

Hierbij nodigt het bestuur van de Club van Honderd haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op

7 november a.s.
aanvang: 20.00 uur

in de kantine van V.V. Surhuisterveen

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen vergadering 11oktober 2018
  4. Pauze met een drankje en hapje
  5. Verslag penningmeester
  6. Verslag kascommissie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Club van Honderd

Jan van Dijk,
Voorzitter