Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven, 
na het overlijden van mijn vrouw, onze mem en beppe.

Fokje v/d Meer – de Haan

Het heeft ons heel erg goed gedaan. Onze dank hiervoor.

Ritske, kinderen en kleinkinderen.