Ledenvergadering v.v. Surhuisterveen

Geachte leden,

Geachte leden,

Het bestuur van v.v. Surhuisterveen nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdagavond 31 oktober 2019 om 20.00 uur in de kantine van v.v. Surhuisterveen.

AGENDA

 1. Opening
 2. Verslag ALV 25 oktober 2018
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag seizoen 2018 / 2019
 5. Bestuursverkiezing
  Formele vaststelling voorzitter kantinecommissie:
  Afgetreden:                Kor Postma                                               
  Kandidaat bestuur:     Jan van Dijk
 6. Financieel verslag
 7. Verslag kascontrolecommissie Wesley de Vries & Wierd Hamstra

Pauze

 1. Toekomstvisie v.v. Surhuisterveen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting