Besluitenlijst ALV 31 oktober 2019.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 31-10-2019 hebben de leden met de volgende besluiten ingestemd.

Verhoging van de contributie voor spelende leden over een tijdsbestek van 3 jaar ingaande het lopende seizoen.

1e jaar € 10,00
2e jaar € 10,00
3e jaar op indexatie

Contributie niet-spelende leden wordt verhoogd van € 45,00 naar € 50,00.
Donateurs van € 14,00 naar € 17,00.

De leden hebben ingestemd met het uitwerken en inwerking stellen van het plan van aanpak i.s.m. de KNVB over de toekomstvisie van VV Surhuisterveen.