Aanmeldformulier Senioren

  Persoonsgegevens:

  Roepnaam:

  Voorletter(s):

  Achternaam:

  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:

  Geslacht:

  Nationaliteit:

  Soort identiteitsdocument:

  Documentnummer:

  Overschrijving

  Ben je lid geweest van een andere vereniging?

  Zo ja, welke?

  KNVB nummer:

  Laatst gespeelde seizoen:

  Adresgegevens

  Straatnaam

  Huisnummer met eventuele toevoegingen

  Postcode

  Woonplaats

  Mobiel nummer

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  EHBO-diploma

  Contributie

  Met het versturen van dit formulier verleen je, tot wederopzegging, machtiging aan de penningmeester van voetbalvereniging v.v. Surhuisterveen om van onderstaande IBAN elk halfjaar (augustus en januari) de bedragen af te schrijven welke zijn verschuldigd wegens contributie (ook de veroorzaakte boetes van de KNVB) ten behoeve van het lidmaatschap.

  IBAN-nummer:

  Ten name van:

  Overige

  Ik geef toestemming voor het maken en publiceren van foto's, lees hiervoor eerst onze privacypolicy .

  JaNee

  Overige (medische) aandachtspunten, zoals dieet, medicijnen, gedragsstoornissen, ziekten etc:

  Ik accepteer de algemene voorwaardenIk ga akkoord