Aanmeldformulier Feanstars

  Persoonsgegevens:

  Roepnaam:

  Voorletter(s):

  Achternaam:

  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:

  Geslacht:

  Nationaliteit:

  Soort identiteitsdocument:

  Documentnummer:

  Overschrijving

  Indien je in de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging als spelend lid stond ingeschreven moet je overschrijving aanvragen bij je oude vereniging.

  Zo ja, welke?

  KNVB nummer:

  Laatst gespeelde seizoen:

  Adresgegevens ouder(s)/voogd

  Straatnaam

  Huisnummer met eventuele toevoegingen

  Postcode

  Woonplaats

  Mobiel nummer

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  EHBO-diploma

  Vrijwilligerswerk

  SJO Feanstars draait op vrijwilligers. Om de vereniging levensvatbaar te houden is het noodzakelijk dat leden en ouders van jeugdleden zich actief inzetten. Hieronder kun je aangeven wat voor type vrijwilligerswerk het beste bij jou past.

  Vrijwilligerswerk:

  Voorkeur vrijwilligerswerk:

  Mijn specialisatie ligt op het gebied van:

  Contributie

  Met het versturen van dit formuleer verleen je, tot wederopzegging, machtiging aan de penningmeester van voetbalvereniging v.v. Surhuisterveen/v.v. 't Fean '58 om van onderstaande IBAN elk halfjaar (augustus en januari) de bedragen af te schrijven welke zijn verschuldigd wegens contributie (en voor spelende leden ook de veroorzaakte boetes van de KNVB) ten behoeve van het lidmaatschap.

  IBAN-nummer:

  Ten name van:

  Overige

  Ik geef toestemming voor het maken en publiceren van foto's, lees hiervoor eerst onze privacypolicy .

  JaNee

  Overige (medische) aandachtspunten, zoals dieet, medicijnen, gedragsstoornissen, ziekten etc:

  Ik accepteer de algemene voorwaardenIk ga akkoord